Bảng xếp hạng Tài khoản PAMM

Danh mục 0
block_invest.button-badges
Thứ hạng

FAQ

Xếp hạng Alpari cung cấp cách tuyệt vời để tìm tài khoản để đầu tư. Kinh nghiệm phong phú của chúng tôi đã cho phép chúng tôi phát triển hệ thống xếp hạng tài khoản PAMM phức tạp được thiết kế như một công cụ thuận tiện để giúp các nhà đầu tư chọn nhà quản lý. Mặc dù lợi nhuận của nhà quản lý tất nhiên là yếu tố chính, nhưng rủi ro liên quan là yếu tố khác không nên bỏ qua. Xếp hạng của Alpari tạo ra sự cân bằng giữa hai yếu tố, cung cấp chìa khóa thành công trong đầu tư.

Alpari hiện có hai xếp hạng, vì có hai nguyên tắc riêng biệt để chúng tôi xác định xếp hạng Tính hiệu quả của tài khoản. Có xếp hạng đầu tư Năng động, trong đó phương pháp sắp xếp mới đã được phát triển và xếp hạng đầu tư Thận trọng, trong đó phương pháp sắp xếp giống như trước đây. Tất cả tài khoản PAMM công khai được đặc trưng trong mỗi xếp hạng.

Xếp hạng đầu tư năng động

1. Xác định vị trí của tài khoản trong xếp hạng đầu tư Năng động

Xếp hạng được tạo thành từ hai khối, với các tài khoản PAMM rơi vào một khối nào đó tùy thuộc vào xếp hạng “Tính hiệu quả” của chúng:

 • Khối đầu tiên được tạo thành từ các tài khoản có lợi nhuận dương và được mở để đầu tư với đề xuất công khai.
 • Khối thứ hai được tạo thành từ tất cả tài khoản PAMM còn lại.

Vui lòng lưu ý rằng các tài khoản PAMM có lợi nhuận âm và với các đề xuất công khai đã đóng không thể xuất hiện trong xếp hạng TOP.

2. Tài khoản PAMM xếp hạng Tính hiệu quả trong xếp hạng đầu tư Năng động

Công thức tính toán Tính hiệu quả của tài khoản trong xếp hạng đầu tư Năng động như sau:

formula

Tỷ lệ rút vốn hiện tại

Đây là tỷ lệ của giá cổ phiếu hiện tại so với giá cổ phiếu cao nhất toàn bộ thời gian.

Ví dụ, nếu giá cổ phiếu cao nhất toàn bộ thời gian là 12.000 USD và giá cổ phiếu hiện tại là 9.000 USD, chúng ta sẽ nhận được 9.000/12.000 = 0,75.

Ngoài ra, giá trị cho việc rút vốn hiện tại (được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm) có thể được tìm thấy trong danh sách tài khoản đầy đủ. Bằng cách sử dụng điều này, bạn có thể tính tỷ lệ rút vốn hiện tại như sau:

Tỷ lệ rút vốn hiện tại = 1 – Mức rút vốn hiện tại / 100.

Tốc độ tăng trưởng trong khoảng thời gian đã chọn

Chỉ báo này được sử dụng để loại trừ các tài khoản khỏi xếp hạng hàng đầu đã vượt qua mức rút vốn đáng kể, và do đó có tỷ lệ hoàn vốn cao trong khoảng thời gian ngắn hơn, gần đây hơn.

Tốc độ tăng trưởng được tính bằng cách sử dụng giá đóng cửa cao nhất toàn bộ thời gian trên biểu đồ lợi nhuận (Qmax) trước khi bắt đầu khoảng thời gian đã chọn và giá hiện tại (Qnow).

Công thức: TỐI ĐA (1; Qnow / Qmax).

Xếp hạng đủ vốn của nhà quản lý

Mức độ đủ vốn được xác định dựa trên tỷ lệ phần trăm vốn của nhà quản lý liên quan đến tổng số dư tức thời trên tài khoản PAMM.

3.000 USD – 10%

1.000.000 USD – 1%

Tất cả giá trị trung gian phải nằm trên đường cong này (Đường cong Tính hiệu quả về Vốn của Nhà quản lý):

graph

Công thức cần thiết để tính mức vốn của nhà quản lý khuyến nghị được trình bày dưới đây theo định dạng MS Excel.

Phép tính Đường cong Đủ vốn của Nhà quản lý sử dụng logarit với cơ sở sau:

log_base – LEVEL(1,000,000/3,000; 1/(1-10))

RecommendedPercentage = MAX(1;MIN(10;LOG(PammEquityInDollars/3,000; log_base)+10))

RecommendedCapital = ROUNDED(0.01*PammEquity*RecommendedPercentage; 0)

FulfilmentPercentageOfRecommendedCapital = 100 * Vốn Thực tế / Vốn khuyến nghị

Xếp hạng Đủ vốn của Nhà quản lý = 0.5+0.5*MIN(100; FulfilmentPercentageOfRecommendedCapital)/100

Xếp hạng đầu tư thận trọng

1. Xác định vị trí của tài khoản trong xếp hạng đầu tư Thận trọng

Xếp hạng được tạo thành từ ba khối, trong đó các tài khoản PAMM được sắp xếp trên cơ sở xếp hạng “Tính hiệu quả” của chúng:

 • Khối đầu tiên được tạo thành từ các tài khoản ít nhất 3 tháng, có lợi nhuận dương, được mở để đầu tư với đề xuất công khai, và trong đó vốn của nhà quản lý ít nhất là 3.000 USD / EUR.
 • Khối thứ hai được tạo thành từ các tài khoản PAMM trên đó các hoạt động giao dịch đã được thực hiện.
 • Khối thứ ba được tạo thành từ các tài khoản PAMM không có lịch sử giao dịch (tỷ lệ hoàn vốn là 0%).

Vui lòng lưu ý rằng tài khoản PAMM từ khối thứ 2 và thứ 3 không thể xuất hiện cao hơn trong xếp hạng so với tài khoản trong khối thứ 1.

2. Xác định tính hiệu quả của tài khoản PAMM trong xếp hạng đầu tư Thận trọng

Xác định tính hiệu quả của các tài khoản PAMM sử dụng một công thức phức tạp được phát triển bởi các chuyên gia của Alpari, trong đó có tính đến các mong muốn và đề xuất của khách hàng.

Các thông số sau đây được sử dụng trong công thức:

 • Lợi nhuận.
 • Đòn bẩy tối đa đã sử dụng.
 • Hệ số thu hồi.
 • Biến động.
 • Thời gian.
 • Mức rút vốn tối đa.
 • Xếp hạng tính hiệu quả.

Đang tải...

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.