Đánh giá các nhà đầu tư tài khoản PAMM thành công

Thứ hạng

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Xếp hạng dịch vụ PAMM của Alpari cung cấp cách thuận tiện để tìm kiếm các tài khoản thích hợp để đầu tư vào. Chúng tôi đã sử dụng kinh nghiệm phong phú để tạo ra một hệ thống xếp hạng cho các tài khoản và nhà đầu tư PAMM, đóng vai trò làm công cụ hữu ích cho bất kỳ ai nghĩ về việc nên đầu tư tiền của mình vào đâu trong dịch vụ PAMM.

Xếp hạng nhà đầu tư

Xếp hạng nhà đầu tư cho bạn biết các nhà đầu tư thành công nhất đầu tư tiền của mình vào đâu.

Xếp hạng được cập nhật mỗi tuần một lần vào thứ Bảy. Trong tính toán để xác định xếp hạng, hệ thống cân nhắc đến dữ liệu đầu tư của tài khoản từ tuần trước đó.

Hệ thống xếp hạng chỉ cân nhắc đến các khoản đầu tư trực tiếp trong các tài khoản PAMM được thực hiện bởi các cá nhân. Do đó, các khoản đầu tư trong danh mục đầu tư PAMM, và các khoản đầu tư được thực hiện bởi danh mục đầu tư PAMM vào tài khoản PAMM không được tính.

Chỉ các nhà đầu tư đã có tiền trong từ 2 tài khoản trở lên trong kỳ tham chiếu.

Khoản đầu tư vào các tài khoản PAMM cá nhân không được tính, và các khoản đầu tư được thực hiện vào tài khoản của nhà quản lý cũng không được tính.

Trong tính toán lợi nhuận, chỉ lợi nhuận của từ 2 tài khoản PAMM trở lên có tiền của nhà đầu tư trong đó trong toàn bộ kỳ tham chiếu mới được tính. Lợi nhuận được tính toán sau khi đã khấu trừ thù lao của nhà quản lý. Chỉ các nhà đầu tư có lợi nhuận hàng tuần đạt ít nhất 2% mới được đưa vào xếp hạng.

Vị trí của nhà đầu tư trong xếp hạng được xác định không chỉ theo khả năng sinh lời, mà còn theo mức độ đa dạng hóa của khoản đầu tư. Các tài khoản PAMM mà trên đó nhà đầu tư có tiền càng nhiều, rủi ro tổng cộng của khoản đầu tư càng thấp, và theo đó, mức độ đa dạng hóa của khoản đầu tư càng cao. Việc này sẽ cải thiện vị trí của nhà đầu tư trong bảng xếp hạng.

Tất cả tính toán đều được thực hiện bằng USD theo tỷ giá chính thức của ECB vào cuối kỳ tham chiếu.

Đang tải...

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.