Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Điều kiện giao dịch Fix-Contracts

Giá trị contracts từ 1 USD / EUR, thời gian hết hạn từ 30 giây và với mức chi trả lên đến 100% sẽ giúp các nhà giao dịch đạt hiệu quả tối đa.

Tài khoảnTiền tệTiền nạp tối thiểuChi trảCông cụThời gian hết hạn1Giá trị contract

alpari.fix-contracts

USD, EURKhông cóLên đến 100%Cặp tiền tệ - 17
Kim loại giao ngay - 2
CFD cổ phiếu - 3
CFD chỉ số - 3
CFD hàng hóa - 1
Từ 30 giây
đến 24 giờ
Từ 1 đến 5.000 USD / EUR

Chi tiết hợp đồng

Chọn tài sản cơ sở để giao dịch Fix-Contracts trong phần mềm Fix-ContractsTrader. Vui lòng lưu ý rằng mức chi trả phụ thuộc vào tài sản cơ sở mà bạn đã chọn. Các lệnh có thể được mở 24/24 từ 00:06 (EET) Thứ Hai đến 23:59 (EET) Thứ Sáu. Hãy sử dụng nhận định thị trường từ các chuyên gia Alpari.

Mua / Bán

Tài sản cơ sởThời hạn contract:Đóng sớm vị thếDự đoán saiSố lệnh tối đaGiá trị tối đa của contract tại mỗi lệnhGiá trị tối đa cho tất cả contract trên tài khoản
Mức chi trảKhi đang thắngKhi đang thuaUSD / EUR USD / EUR
AUDUSD40-80‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURJPY40-80‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURUSD40-80‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPJPY40-80‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPUSD40-80‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
NZDUSD40-80‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCAD40-80‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCHF40-80‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDJPY40-80‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
Cổ phiếu Apple40-75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
Cổ phiếu Facebook40-75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
Cổ phiếu Google40-75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
Chỉ số S&P 50040-75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
Chỉ số FTSE 10040-75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
Chỉ số Nikkei 22540-75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
Dầu (Brent)40-75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
INDFX 575‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
INDFX 10075‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
INDFX 500075‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000

Chạm

Tài sản cơ sởThời hạn contract:Đóng sớm vị thếDự đoán saiSố lệnh tối đaGiá trị tối đa của contract tại mỗi lệnhGiá trị tối đa cho tất cả contract trên tài khoản
Mức chi trảKhi đang thắngKhi đang thuaUSD / EUR USD / EUR
AUDUSD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURJPY50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURUSD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPJPY50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPUSD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCAD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCHF50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDJPY50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000

Khoảng

Tài sản cơ sởThời hạn contract:Đóng sớm vị thếDự đoán saiSố lệnh tối đaGiá trị tối đa của contract tại mỗi lệnhGiá trị tối đa cho tất cả contract trên tài khoản
Mức chi trảKhi đang thắngKhi đang thuaUSD / EUR USD / EUR
AUDUSD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURJPY50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURUSD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPJPY50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPUSD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
NZDUSD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCAD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCHF50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDJPY50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000

Spread

Tài sản cơ sởThời hạn contract:Đóng sớm vị thếDự đoán saiSố lệnh tối đaGiá trị tối đa của contract tại mỗi lệnhGiá trị tối đa cho tất cả contract trên tài khoản
Mức chi trảKhi đang thắngKhi đang thuaUSD / EUR USD / EUR
AUDUSD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURJPY50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURUSD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPJPY50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPUSD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
NZDUSD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCAD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCHF50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDJPY50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000

Vui lòng lưu ý:

  1. Chương trình ưu đãi đặc biệt về khoản chi trả đối với contract "Spread" có hiệu lực trong suốt thời gian diễn ra. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập trang ưu đãi.

Turbo

Tài sản cơ sởMức chi trảDự đoán saiSố lệnh tối đaGiá trị tối đa của contract tại mỗi lệnhGiá trị tối đa cho tất cả contract trên tài khoản
USD / EUR USD / EUR
EURUSD75‏%0‏%205005,000
GBPUSD75‏%0‏%205005,000
USDCHF75‏%0‏%205005,000
USDJPY75‏%0‏%205005,000
EURJPY75‏%0‏%205005,000
GBPJPY75‏%0‏%205005,000
USDCAD75‏%0‏%205005,000
AUDUSD75‏%0‏%205005,000

Lưu ý:

  • Chi trả hoặc lợi nhuận tiềm năng được thể hiện như là một tỷ lệ phần trăm của số tiền đầu tư mà nhà đầu tư sẽ nhận được nếu tất cả điều kiện của Fix-Contracts được đáp ứng. Lợi nhuận tiềm năng của một Fix-Contracts đa dạng và phụ thuộc vào tình hình thị trường. Trong thị trường ít thanh khoản và biến động nhanh, điều kiện giao dịch có thể thay đổi và một vài loại Fix-Contracts hoặc khung thời gian có thể không kết nối được.
  • Nếu khối lượng giao dịch của bạn trong 7 ngày gần nhất trên tài khoản alpari.fix-contracts đạt từ 30.000 USD / 30.000 EUR trở lên, bạn sẽ nhận trạng thái PRO. Đối với tài khoản trạng thái PRO, lợi nhuận từ mỗi lệnh sẽ tự động tăng thêm 3% nhưng tổng lợi nhuận của mỗi lệnh không được quá 100%.
  • Số lượng giao dịch tối đa đối với mỗi nhà đầu tư là 20, nhưng con số này có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
  • Công cụ INDFX 5, INDFX 100, INDFX 5000 có thể giao dịch vào cả ngày thường và cuối tuần, 24/7.
  • Trang thái PRO có thời hạn 7 ngày.
Quay lên trên