Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Alpari Fix-Contracts

Cơ hội kiếm đến 100% chỉ trong 30 giây
cho những ai coi trọng thời gian

Giao dịch
từ
1$

Mở tài khoản

Làm thế nào?

Bạn chỉ cần chọn loại Fix-Contracts và số tiền đầu tư. Dự đoán giá sẽ đi lên hay xuống và nhấn "Mua". Hãy thử ngay bây giờ, không có rủi ro và không cần đăng ký.

Làm việc thế nào?

Mua
1,12753
1,12781
12:00:01
12:00:31

Bạn chỉ cần dự báo - tỷ giá cặp tiền tăng hay giảm, (ví dụ EURUSD). Dự đoán đúng sẽ giúp bạn kiếm thu nhập!

Bạn có thể mở Fix-Contracts với khung thời gian từ 30 giây. Nếu như dự báo theo Fix-Contracts là đúng, thu nhập có thể lên đến 90% từ số tiền đầu tư ban đầu.
Như vậy với việc đầu tư 100 USD, bạn có thể nhận được 190 USD (tiền đầu tư cộng lợi nhuận).

Mở tài khoản

Tăng lợi nhuận trên mỗi lệnh!

Bạn có thể kiếm nhiều hơn trên Fix-Contracts nếu tài khoản của bạn mang trạng thái Pro. Để nhận được trạng thái này
khối lượng giao dịch của bạn trong 7 ngày gần nhất trên tài khoản alpari.fix-contracts cần phải đạt từ 30.000 USD / 30.000 EUR trở lên.
Sau khi đạt trạng thái Pro, lợi nhuận từ mỗi lệnh sẽ tự động tăng thêm 3%!

Ưu điểm của Alpari Fix-Contracts

Nhanh Chóng

Kiếm thu nhập trên
Fix-Contracts
chỉ trong 30 giây.

Đơn Giản

Bạn chỉ cần lựa chọn đúng
hướng di chuyển giá của
Fix-Contracts:
CALL hoặc PUT.

Dễ Tiếp Cận

Bắt đầu giao dịch dễ dàng! Tiền nạp tối thiểu
vào cổng giao dịch Fix-ContractsTrader chỉ 1 USD.

Minh Bạch

Có thể biết trước thu nhập tiềm năng của
mỗi contracts. Không có lệ phí ẩn.
Bạn có thể nhận được toàn bộ những gì
đã kiếm được.

Lưu ý:

  • Thu nhập hiển thị của Fix-Contracts, cũng như thu nhập nhận được trong quá khứ, không đảm bảo thu nhập trong tương lai.
  • Mức lợi nhuận tiềm năng của Fix-Contracts không cố định và phụ thuộc vào tình huống của thị trường. Tại thị trường mỏng hoặc nhanh, điều kiện giao dịch có thể bị thay đổi, một vài loại contracts hoặc khung thời gian có thể không khả dụng.
Quay lên trên