Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để tôi có thể rút tiền về thẻ ngân hàng?

Chuyển tiền ra thẻ ngân hàng được thực hiện bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng ra thẻ của bạn, phát hành bởi bất kỳ ngân hàng nào. Để thực hiện hoạt động này, hãy gửi yêu cầu rút tiền, lựa chọn một trong những ngân hàng chuyển tiền trong myAlpari. Tại yêu cầu được mở ra, hãy điền tất cả thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.

Bạn có thể lấy các thông tin cần thiết để chuyển tiền về thẻ ngân hàng tại ngân hàng phát hành thẻ.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Chuyển tiền":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên