Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Có thể tìm mẫu đơn để thực hiện chuyển khoản ngân hàng ở đâu?

Bạn có thể tìm thấy Mẫu đơn chuyển khoản trong myAlpari tại mục "Hợp đồng của tôi với Alpari". Mẫu đơn cần phải được in ra, điền đầy đủ và scan rồi gửi cho chúng tôi theo địa chỉ hoặc tải lên tại "Tài khoản của tôi" - "Hồ sơ khách hàng" - "Chọn tập tin để tải lên" trong myAlpari.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Chuyển tiền":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên