Có thể tìm mẫu đơn để thực hiện chuyển khoản ngân hàng ở đâu?

Bạn có thể tìm thấy Mẫu đơn chuyển khoản trong myAlpari tại mục "Hợp đồng của tôi với Alpari". Mẫu đơn cần phải được in ra, điền đầy đủ và scan rồi gửi cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] hoặc tải lên tại "Tài khoản của tôi" - "Hồ sơ khách hàng" - "Chọn tập tin để tải lên" trong myAlpari.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.