Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để chuyển tiền đến tài khoản của ngân hàng không có trong danh sách trên trang chủ?

Trên trang chủ chỉ liệt kê các ngân hàng có tài khoản của công ty. Bạn có thể rút tiền ra tài khoản của bất kỳ ngân hàng nào. Để làm điều này, hãy chọn một trong những ngân hàng của chúng tôi và điền đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.

Bạn có thể tìm hiểu thông tin về ngân hàng và phí hoa hồng tại mục "Nạp và rút tiền" trên trang chủ của chúng tôi.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Chuyển tiền":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên