Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để nhận báo cáo về tài khoản giao dịch và tài khoản tạm thời?

  • Để nhận báo cáo về tài khoản tạm thời, hãy vào mục "Tài khoản tạm thời" trong myAlpari, tại bảng "Lịch sử thanh toán theo tài khoản tạm thời" chọn loại tài khoản, hoạt động và giai đoạn thực hiện. Sau đó hãy nhấn vào nút "Báo cáo đầy đủ, PDF".
  • Để nhận báo cáo theo tài khoản giao dịch, hãy vào mục "Tài khoản giao dịch" trong myAlpari của bạn và click vào tài khoản cần thiết. Tại mục "Tổng quan tài khoản" trên trang mới mở ra, bạn có thể tải báo cáo theo định dạng Excel và PDF.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Chuyển tiền":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên