Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Cần phải cung cấp cho Bộ phận thanh toán tài liệu gì khi nạp tiền từ thẻ ngân hàng?

Để nạp tiền bạn cần phải cung cấp cho Bộ phận thanh toán scan hoặc bản chụp hộ chiếu chủ sở hữu thẻ, scan hoặc ảnh chụp mặt trước và mặt sau. Ảnh scan hoặc ảnh chụp mặt trước thẻ cần phải nhìn rõ Họ tên chủ thẻ, ngân hàng phát hành thẻ, thời hạn, 6 số đầu và 4 số cuối của thẻ (các số khác cần phải được che lại). Trên scan / ảnh chụp mặt sau của thẻ cần phải có mẫu chữ ký chủ thẻ. Bạn phải che mã CVC2/CVV2 lại. Scan / ảnh chụp mỗi thẻ chỉ cần cung cấp một lần.

Khi chuyển tiền từ thẻ ảo và thẻ trả trước, bạn cần phải bổ sung thêm scan / ảnh bản gốc của thư xác nhận từ ngân hàng phát hành thẻ nhằm xác nhận tên của chủ thẻ. Tài liệu này phải bao gồm thông tin về số thẻ ngân hàng, họ tên đầy đủ của bạn kèm theo dấu xác nhận của ngân hàng phát hành thẻ.

Ban có thể gửi tài liệu đến địa chỉ hoặc tải lên myAlpari tại mục "Tài khoản của tôi" - "Tải hồ sơ".

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Chuyển tiền":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên