Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Các lệnh chuyển tiền ngân hàng từ nước ngoài sẽ được xử lý trong bao lâu?

Thời gian xử lý thanh toán phụ thuộc vào quy định thực hiện thanh toán của ngân hàng gửi tiền cũng như số lượng ngân hàng tham gia vào chuỗi thanh toán. Thông thường sẽ mất từ 2 đến 7 ngày làm việc. Trong một số trường hợp, tiền được chuyển từ chi nhánh của một ngân hàng bé, khi thực hiện thanh toán sẽ đi qua một số ngân hàng. Thời gian chuyển tiền có thể lên tới 10 ngày làm việc.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Chuyển tiền":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên