Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Vì sao tôi lại nhận được ít hơn khi nạp tiền bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng?

Alpari không lấy phí hoa hồng bổ sung khi chuyển tiền. Số tiền được chuyển vào tài khoản giao dịch của khách hàng phù hợp với số tiền mà khách hàng đã nạp vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi.

Có thể đó là khoản phí đã được rút bởi một ngân hàng tham gia vào chuỗi chuyển tiền. Mỗi ngân hàng có bảng phí chuyển tiền riêng.

Theo thông lệ của ngân hàng quốc tế, người chuyển tiền sẽ cho phép ngân hàng giữ lại một trong những khoản phí sau:

  • OUR: Tất cả chi phí được thanh toán bởi người gửi (Alpari). Xin lưu ý rằng, nếu trong chuỗi thanh toán có sự tham gia của ngân hàng thứ ba, bạn sẽ nhận được số tiền sau khi đã trừ các khoản phí của ngân hàng đó.
  • SHA: Phí hoa hồng phân chia giữa người gửi và người nhận (khách hàng).
  • BEN: Người nhận (khách hàng) thanh toán toàn bộ phí hoa hồng.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Chuyển tiền":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên