Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Vì sao lại cần các ngân hàng đại lý? Làm thế nào để lựa chọn ngân hàng đại lý?

Ngân hàng đại lý là ngân hàng thực hiện các khoản thanh toán dựa trên hợp đồng đại lý, tiền tệ và các giao dịch tương tự trên danh nghĩa của một ngân hàng khác. Để thực hiện lệnh, các ngân hàng đại lý cần phải mở tài khoản đại lý. Các giao dịch chuyển tiền quốc tế giữa các ngân hàng, theo quy định cần phải sử dụng ngân hàng đại lý tại quốc gia phát hành ngoại tệ đó.

Ví dụ, bạn muốn chuyển đôla Mỹ từ Canada sang Úc, ngân hàng đại lý cần phải nằm ở Mỹ.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Chuyển tiền":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên