Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Cần phải làm gì nếu thẻ ngân hàng của tôi có đơn vị tiền tệ khác với tài khoản Alpari?

Nếu đơn vị tiền tệ của thẻ ngân hàng khác với trung tâm xử lý, sẽ diễn ra quá trình chuyển đổi theo tỷ giá ngân hàng phát hành thẻ. Để biết được tỷ giá chính xác, hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của ngân hàng phát hành thẻ.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Chuyển tiền":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên