Các giới hạn nào được thiết lập trên tài khoản của tôi khi nạp tiền bằng thẻ ngân hàng?

Dựa theo điều 5.2.4. Quy định về hoạt động phi thương mại, khi nạp tiền bằng thẻ ngân hàng, trên tài khoản khách hàng sẽ có một số giới hạn sau:

  • Số tiền được chuyển từ thẻ của khách hàng sẽ bị khóa trong vòng 30 ngày. Giới hạn này sẽ được gỡ bỏ khi cung cấp một số tài liệu sau:
    • Scan hoặc ảnh chụp hộ chiếu chủ thẻ.
    • Scan hoặc ảnh chụp thẻ ngân hàng (mặt trước và mặt sau) nếu đây không phải là thẻ ảo hoặc vô danh. Đối với thẻ vô danh hoặc thẻ ảo - scan thư xác nhận chính thức, cung cấp bởi ngân hàng phát hành thẻ nhằm xác nhận tên chủ thẻ. Trong tài liệu này cần phải có số thẻ, họ tên của bạn, dấu xác nhận của ngân hàng phát hành thẻ.
  • Bạn chỉ có thể rút tiền từ tài khoản đã nạp tiền bằng thẻ ngân hàng bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền nội bộ. Giới hạn này không thể gỡ bỏ kể cả sau khi bạn cung cấp các tài liệu.