Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

"GAP" là gì?

"GAP" có thể là một trong các kịch bản sau:

  1. Bid của báo giá hiện tại lớn hơn Ask của báo giá trước đó.
  2. Ask của báo giá hiện tại thấp hơn Bid của báo giá trước đó.

Có 2 dạng GAP:

  • Khi khoảng cách giá có thể nhìn thấy trên khung thời gian một phút (M1).

## gap 1

Ví dụ. Trên biểu đồ, chúng ta có thể thấy lệnh Buy Stop nằm ở mức 1,4305.

Báo giá cuối cùng trước khi rơi vào GAP là 1,4300, báo giá tiếp theo là 1,4331.

Trong trường hợp này, lệnh Buy Stop nằm ở mức 1,4305 rơi vào GAP.

  • Khi khoảng cách giá không thể nhìn thấy trên khung thời gian một phút (M1).

## gap 2

Ví dụ. Trên biểu đồ chúng ta thấy lệnh Sell Stop nằm ở mức 1,3625.

Báo giá cuối cùng trước khi rơi vào GAP là 1,3628, báo giá tiếp theo là 1,3606.

Trong trường hợp này, lệnh Sell Stop nằm ở mức 1,3625 rơi vào GAP.

Trên khung thời gian một phút xuất hiện nến màu trắng, GAP nằm bên trong nến và không thể nhìn thấy.

Để có thể nhìn thấy GAP, hãy vào myAlpari - "Tài khoản giao dịch" - "Tài khoản giao dịch của tôi" - "Tổng quan tài khoản", chọn "Lịch sử tick" và khung thời gian.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên