Vì sao nhà môi giới đóng lệnh thua lỗ của tôi?

Hoạt động thương mại được thực hiện bởi các nhà giao dịch có thể có lợi nhuận cũng như thua lỗ. Phù hợp với Điều khoản kinh doanh cho Tài Khoản STANDARD và NANO, Điều khoản kinh doanh cho Tài Khoản ECNĐiều khoản kinh doanh cho Tài Khoản PRO.ECN, công ty có quyền đóng tất cả hoặc một phần các lệnh thua lỗ theo giá thị trường nếu Mức ký quỹ (Margin Level) trên phần mềm giao dịch tụt xuống thấp hơn 10%, 20% hoặc 60% (tùy thuộc vào loại tài khoản của bạn).

Tỷ lệ phần trăm giữa Vốn chủ sở hữu (Equity) và Ký quỹ (Margin) gọi là Mức ký quỹ (Margin Level), được tính theo công thức sau: (Vốn chủ sở hữu / Ký quỹ) × 100%.

Trên nền tảng giao dịch MetaTrader 4, khi có một vài vị thế thua lỗ, vị thế thua lỗ nhiều nhất sẽ đóng đầu tiên. Trên nền tảng MetaTrader 5, khi khách hàng có một vài vị thế mở, vị thế có số tiền ký quỹ lớn nhất sẽ đóng đầu tiên.

Ví dụ 1. Cùng xem các thông số giao dịch của tài khoản sau trên nền tảng MetaTrader 4:

Vì sao nhà môi giới đóng lệnh thua lỗ?

Trong ví dụ của chúng ta, Vốn chủ sở hữu = 4.494,30 USD và Ký quỹ = 345,48 USD. Tương tự, mức ký quỹ = 4.494,30 / 345,48 × 100% = 1.300,90%. Sau khi thua lỗ, vốn chủ sở hữu trên tài khoản giảm xuống thấp hơn 68,75 USD, tức là Mức ký quỹ sẽ thấp hơn 20%: (68,75 / 345,48 × 100% = 19,9%). Khi đó, đại lý sẽ có quyền đóng lệnh của bạn.

Ví dụ 2. Cùng xem các thông số giao dịch của tài khoản sau trên nền tảng MetaTrader 4:

## why broker 2

Mở lệnh:

  • Mua 3,0 lô GBPUSD tại mức giá 1,62181.
  • Mua 7,0 lô GBPUSD tại mức giá 1,62300.

Ký quỹ cần thiết để giữ lệnh mở là 3.243,69 USD (tính toán ký quỹ).

Nếu mức thua lỗ trên các lệnh đã mở vượt 16.283 USD thì Vốn chủ sở hữu (Equity) sẽ thấp hơn 3.243,69 × 20% = 648,738 USD (dưới 20% mức ký quỹ đã sử dụng). Trong trường hợp này, đại lý có quyền đóng lệnh của bạn. Lệnh với khối lượng 7,0 lô sẽ đóng đầu tiên, bởi vì lệnh này thua lỗ nhiều nhất.

Ví dụ 3. Cùng xem các thông số giao dịch của tài khoản trên nền tảng MetaTrader 5:

Trong ví dụ của chúng ta, Vốn chủ sở hữu = 2.765,03 USD, số tiền Ký quỹ = 1.668,87 USD. Đòn bẩy trên tài khoản này được thiết lập ở mức 1:500. Nếu Mức ký quỹ (Margin Level) giảm xuống 60%, vị thế có số tiền ký quỹ lớn nhất sẽ đóng đầu tiên: cặp EURUSD: (5 x 100.000 / 500 = 1.000 EUR = 1.000 x 1,16887 = 1.168,87 USD). Nếu có một vài quyền chọn với số tiền ký quỹ tương đương, những quyền chọn này sẽ được đóng lần lượt theo thứ tự thời gian đã mở (quyền chọn mở vào thời điểm sớm hơn các quyền chọn khác sẽ bị đóng trước). Trong trường hợp này, nếu vị thế đã đóng không đủ để tăng mức ký quỹ, quyền chọn tiếp theo USDRUB sẽ được đóng lại: (0,30 x 100.000 / 100 = 300 USD). Cuối cùng sẽ đóng vị thế theo USDCAD: (1 x 100.000 / 500 = 200 USD).

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.