Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Tại sao lệnh của tôi không được kích hoạt mặc dù Low đã thấp hơn 2 pip so với mức đặt lệnh?

Hãy xem các thanh trong MetaTrader hình thành thế nào:

  • High - là giá trị lớn nhất của Bid trong giai đoạn đó.
  • Low - là giá trị nhỏ nhất của Bid trong giai đoạn đó.

Tức là giá trị nhỏ nhất của Ask sẽ bằng Low cộng chênh lệch giá (spread), còn giá trị lớn nhất của Ask bằng High cộng chênh lệch giá (spread).

Lệnh chờ:

  • Lệnh Stop LossTake Profit được mở theo vị thế mua sẽ được kích hoạt khi giá Bid trên thị trường đạt đến giá trị của lệnh.
  • Lệnh Stop LossTake Profit được mở theo vị thế bán sẽ được kích hoạt khi giá Ask trên thị trường đạt đến giá trị của lệnh.
  • Các lệnh Buy LimitBuy Stop sẽ được kích hoạt khi giá Ask trên thị trường đạt đến giá trị của lệnh.
  • Các lệnh Sell LimitSell Stop sẽ được kích hoạt khi giá Bid trên thị trường đạt đến giá trị của lệnh.

Ví dụ: Bạn mở lệnh bán EURUSD theo mức giá 1,2250 và đặt lệnh Stop Loss tại mức 1,2340 và Take Profit tại mức 1,2190.

Lệnh bán sẽ đóng bằng việc mua theo giá Ask nên để lệnh Stop Loss được kích hoạt, giá Bid tối thiểu cần phải bằng 1,2338 + chênh lệch giá (trong trường hợp này là 2 pip). High trên đồ thị = giá trị lớn nhất của giá Bid, vì vậy nếu chúng ta nhìn thấy trên đồ thị Mức High = 1,2338 hoặc cao hơn, lệnh Stop Loss sẽ được kích hoạt.

Vậy khi nào lệnh Take Profit được kích hoạt? Lệnh bán sẽ đóng bằng việc mua theo giá Ask. Để lệnh Take Profit được kích hoạt, giá trị nhỏ nhất của Bid phải bằng 1,2188 (1,2190 trừ chênh lệch giá). Low trên đồ thị là giá trị nhỏ nhất của Bid. Vì vậy, lệnh Take Profit sẽ được kích hoạt khi Low trên đồ thị đạt ít nhất 1,2188 (giá lệnh trừ chênh lệch giá).

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên