• Giao dịch Forex
 • Đầu tư
 • Chương trình tri ân khách hàng
 • Ưu đãi và các cuộc thi
 • Phân tích
 • Nên bắt đầu từ đâu
 • Về chúng tôi

Làm thế nào để giữ lệnh mở qua đêm?

Giữ lệnh mở qua đêm trên thị trường Forex được thực hiện theo phương pháp swap, bao gồm một số ưu điểm và nhược điểm riêng phụ thuộc vào lãi suất. Số tiền được cộng / trừ từ phí giữ lệnh gọi là phí lưu trữ (Storage). Giá trị cuối cùng của swap phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chủ yếu là:

 • Lãi suất hiện hành trên thị trường tại các quốc gia khác nhau.
 • Biến động tỷ giá của các cặp tiền tệ.
 • Điều kiện thị trường giao sau.
 • Giá trị swap của đối tác nhà môi giới.

Dưới đây chúng tôi cung cấp phương pháp tính phí swap trên thị trường Forex.

Giả sử ở Châu Âu lãi suất bằng 4,25% một năm, còn tại Hoa Kỳ - 3,5%. Bạn mở lệnh Bán (Sell) 1 lô EURUSD. Tức là bạn phải bán 100.000 EUR, bạn vay số tiền đó với lãi suất 4,25% một năm. Bạn bán EUR và mua USD với lãi suất 3,5% một năm. Nếu bạn mua (USD: 3,5%) ngoại tệ của quốc gia có lãi suất cao hơn quốc gia mà bạn bán (EUR: 4,25%), phí swap sẽ được cộng vào tài khoản giao dịch. Trong trường hợp ngược lại, phí sẽ bị trừ khỏi tài khoản giao dịch. Ngoài ra, phí swap bao gồm cả hoa hồng của nhà môi giới cho việc giữ lệnh qua đêm.

Như vậy, chi phí cho việc giữ lệnh sẽ bằng 1%/năm ("InterestRateDifferential" = 4,25% - 3,5% = 0,75%) cộng phần trăm hoa hồng của nhà môi giới khi bạn giữ lệnh qua đêm (0,25%).

Ví dụ 1: Chuyển lệnh Bán (Sell) sang ngày hôm sau trên thị trường Forex.

Bởi vì bạn mua ngoại tệ với lãi suất thấp hơn (USD: 3,5%) so với khi bạn bán (EUR: 4,25%), phí swap sẽ trừ từ tài khoản giao dịch.

Công thức: SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential + Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear, trong đó:

 • Contract: 100.000 EUR (1 lô).
 • Рrice: EURUSD - 1,3500.
 • InterestRateDifferential: 0,75% (sự khác biệt về tỷ giá giữa Châu Âu và Mỹ).
 • Markup: 0,25% (hoa hồng của nhà môi giới).
 • DaysPerYear: 365 (số ngày trong năm).

Tính toán:

 1. SWAP = (100.000 × (0,75 + 0,25) / 100) × 1,3500 / 365 = 3,70 USD.

Như vậy, tại thời điểm bạn chuyển lệnh Bán (Sell) EURUSD sang ngày hôm sau, với mỗi 1 lô sẽ trừ đi 3,70 USD từ tài khoản giao dịch của bạn.

Ví dụ 2: Chuyển lệnh Mua (Buy) sang ngày hôm sau trên thị trường Forex.

Nếu bạn mở lệnh mua theo EURUSD thì phí swap trong ví dụ của chúng ta sẽ được cộng vào tài khoản giao dịch của bạn bởi vì bạn mua ngoại tệ có lãi suất cao hơn (EUR: 4,25%) so với khi bạn bán (USD: 3,5%).

Công thức: SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential — Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear.

Tính toán:

 1. SWAP = (100.000 × (0,75 - 0,25) / 100) × 1,3500 / 365 = 1,85 USD.

Như vậy, tại thời điểm bạn chuyển lệnh Mua (Buy) EURUSD sang ngày hôm sau, bạn sẽ được cộng 1,85 USD đối với mỗi 1 lô giao dịch.

Ví dụ 3: Chuyển lệnh CFD Chỉ số sang ngày hôm sau trên thị trường Forex.

Công thức: SWAP = Lãi suất một năm / 100 / 360 × ClosePrice × Lots × Contract, trong đó:

 • Lãi suất một năm – phí giữ lệnh qua đêm (swap) được hiển thị riêng biệt đối với vị thế Short và Long tại mục “Chi tiết hợp đồng” trên trang chủ của chúng tôi.
 • Close Price – giá đóng quyền chọn.
 • Lots – khối lượng quyền chọn mở.
 • Contract – kích thước 1 lô.

Tính toán:

Tính toán phí giữ lệnh qua đêm (swap) cho CFD Chỉ số ASX200:

SWAP Short = (-3) / 100 / 360 × 5.815,5 × 10 × 0,5 = -2,42 AUD.

Trong phần mềm đầu cuối MetaTrader, trong các thông số kỹ thuật cho một công cụ SPX500, giá trị phí qua đêm khác với những giá trị được hiển thị trong phần “Chi tiết hợp đồng” trên website theo hệ số 100x, vì một công thức tính toán riêng rẽ được sử dụng cho công cụ này. Do đó, khi dữ liệu từ phần mềm đầu cuối giao dịch được sử dụng để tính toán phí qua đêm trên công cụ SPX 500, công thức dưới đây được sử dụng:

PHÍ QUA ĐÊM = Lãi ÷ 100 ÷ 360 × Giá Đóng cửa × Số lô × Hợp đồng × 100, trong đó:

 • Giá Đóng cửa là giá đóng cửa của lệnh.
 • Số lô chỉ khối lượng của một lệnh mở.
 • Hợp đồng là quy mô của 1 lô.

Ví dụ 4: Chuyển lệnh CFD Hợp đồng tương lai sang ngày hôm sau trên thị trường Forex.

Công thức: SWAP = swap (pip) x Lots x PipValue, tại đó:

 • Swap (pip) – phí giữ lệnh qua đêm (swap) được hiển thị riêng biệt đối với vị thế Short và Long tại mục “Chi tiết hợp đồng” trên trang chủ của chúng tôi.
 • Lots – khối lượng quyền chọn mở.
 • PipValue – giá trị 1 pip bằng USD.

Ví dụ tính toán swap đối với vị thế ngắn theo CFD NG:

SWAP Short = (-0,260) × 1 × 10 = -2,60 USD.

Phí giữ lệnh qua đêm (swap) theo kim loại giao ngay được tính tương tự với phí giữ lệnh qua đêm theo cặp tiền tệ.

Bạn có thể xem bảng thông tin về phí swap trên trang "Chi tiết hợp đồng". Phí Swap có thể thay đổi. Dữ liệu về phí swap được cập nhật hàng ngày tại "Chi tiết hợp đồng" vào lúc 21:00 theo giờ Đông Âu (EET). Để đơn giản hóa việc tính phí swap, bạn có thể sử dụng "Máy tính nhà đầu tư".

Trong trường hợp sự khác biệt giữa lãi suất của hai quốc gia không cao hơn phí hoa hồng nhà môi giới, swamp sẽ được trừ từ tài khoản giao dịch đối với cả vị thế Buy (mua) và vị thế Sell (bán).

Vui lòng lưu ý rằng phí giữ lệnh qua đêm sẽ cao gấp 3 lần nếu chuyển lệnh từ thứ 4 sang thứ 5 trên thị trường Forex và kim loại giao ngay. Điều này là do mọi lệnh mở vào thứ tư sẽ được thực hiện vào thứ sáu. Khi giữ lệnh qua đêm từ thứ tư sang thứ năm, thời gian thực hiện lệnh không phải một ngày mà là ba ngày. Như vậy, lệnh này sẽ được chuyển sang thứ hai. Do đó, phí giữ lệnh qua đêm sẽ cao gấp ba lần.

Sẽ không tính phí giữ lệnh qua đêm khi chuyển lệnh CFD Hàng hóa tương lai sang ngày hôm sau.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.