Làm thế nào để giảm đòn bẩy?

Đòn bẩy 1:1000 là mức đòn bẩy tối đa mà nhà môi giới có thể đề nghị. Bạn có thể thay đổi đòn bẩy bên trong myAlpari tại thẻ tài khoản giao dịch tương ứng, trong phần "Tài khoản giao dịch".

Ví dụ: Giả sử, bạn có 10.000 USD trong tài khoản.

Bạn thiết lập đòn bẩy 1:100, giao dịch với khối lượng 1 lô. Trong trường hợp này, mức ký quỹ cần thiết bằng 1.000 USD (tức là 10% số tiền nạp). Cắt lỗ bắt buộc (Stop Out) sẽ xảy ra khi bạn thua lỗ hơn 9.800 USD. Đối với cặp EURUSD - hơn 980 pip.

Nếu thiết lập đòn bẩy 1:33, bạn thực hiện giao dịch với khối lượng 1 lô thì mức ký quỹ cần thiết sẽ là 3.000 USD (tức là 33% số tiền nạp). Cắt lỗ bắt buộc sẽ xảy ra khi bạn thua lỗ hơn 9.400 USD. Đối với cặp tiền tệ EURUSD hơn 940 pip.

Lưu ý:

Đòn bẩy càng thấp, mức ký quỹ bắt buộc càng cao. Nếu bạn chỉ muốn giảm thiểu rủi ro, thay vì giảm đòn bẩy hãy thực hiện đúng các quy định về quản lý tài sản.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.