Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Khi nào tôi có thể giao dịch Forex?

Bạn có thể giao dịch trên thị trường Forex 5 ngày một tuần từ 00:00 EET Thứ Hai đến 23:59:59 EET Thứ Sáu.

Phiên giao dịch trên Forex không có lịch cố định. Các ngân hàng mở cửa vào các thời điểm khác nhau, vì vậy thời gian được định dạng áng chứng GMT (Greenwich Mean Time), EET (Đông Âu).

Mùa Hè

Phiên Giao Dịch
Thành Phố
GMT
EET
Châu Á
Tokyo
Singapore
Shanghai
00:00−06:00
01:00−09:00
01:30−07:00
03:00−09:00
04:00−12:00
04:30−10:00
Châu Âu
London
Frankfurt
07:00−15:30
07:00−15:30
10:00−18:30
10:00−18:30
Châu Mỹ
New York
Chicago
13:30−20:00
13:30−20:00
16:30−23:00
16:30−23:00
Châu Đại Dương
Wellington
Sydney
20:00−02:45
22:00−04:00
23:00−05:45
01:00−07:00

Mùa Đông

Phiên Giao Dịch
Thành Phố
GMT
EET
Châu Á
Tokyo
Singapore
Shanghai
00:00−06:00
01:00−09:00
01:30−07:00
02:00−08:00
03:00−11:00
03:30−09:00
Châu Âu
London
Frankfurt
08:00−16:30
08:00−16:30
10:00−18:30
10:00−18:30
Châu Mỹ
New York
Chicago
14:30−21:00
14:30−21:00
15:30−22:00
15:30−22:00
Châu Đại Dương
Wellington
Sydney
21:00−03:45
23:00−05:00
23:00−05:45
01:00−07:00

Thông tin chi tiết về giờ giao dịch, ký quỹ bắt buộc, lô cơ bản và v.v., bạn có thể tìm thấy tại "Chi tiết hợp đồng".

Nếu bạn đang gặp các vấn đề trong việc kết nối đến các máy chủ của chúng tôi, hãy liên lạc với bộ phận "Hỗ trợ kỹ thuật" (làm việc 24/24, 5 ngày 1 tuần).

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên