Điều chỉnh cổ tức được tính toán cho CFD trên chỉ số như thế nào?

Khách hàng có các vị thế mở trên CFD không nhận được cổ tức theo cùng cách mà các cổ đông nhận được. Tuy nhiên, giao dịch CFD tuân theo các điều chỉnh cổ tức. Theo cách này, điều chỉnh cổ tức được áp dụng cho giao dịch CFD trên tài khoản chỉ số đối với cổ tức được thanh toán trên các tài sản cơ sở mà trên đó những CFD này được giao dịch. Điều chỉnh cổ tức được tính toán dựa trên công bố cổ tức được đưa ra bởi công ty phát hành cổ phiếu.

Ngày điều chỉnh cổ tức tương ứng với ngày không hưởng cổ tức của cổ phiếu cơ sở, là ngày mà trước đó bạn phải sở hữu cổ phiếu để nhận được cổ tức được công bố. Điều chỉnh cổ tức được tính toán cho mọi vị thế, với việc điều chỉnh được áp dụng cho các vị thế mua luôn luôn dương, và việc điều chỉnh được áp dụng cho các vị thế bán luôn luôn âm.

Ví dụ: Điều chỉnh cổ tức trên CFD trên chỉ số

Giả sử rằng một công ty có cổ phiếu chiếm một phần trong chỉ số mà khách hàng mở vị thế công bố ngày không hưởng cổ tức là 15/03/2019.

Vui lòng lưu ý rằng điều chỉnh cổ tức sẽ phụ thuộc vào khối lượng, tức là khối lượng ròng cho vị thế mở của khách hàng tính bằng lô, số tiền cổ tức, và quy mô của một lô.

Một khách hàng có vị thế mở trị giá 2,5 lô trên chỉ số SXP500 vào ngày không hưởng cổ tức, mà vào ngày đó theo thông số kỹ thuật hợp đồng, một lô bằng 10 hợp đồng, và số tiền cổ tức vào ngày 15/03/2019 là 2,11 USD. Trong trường hợp này, điều chỉnh cổ tức sẽ được tính toán như sau:

Điều chỉnh cổ tức (được nêu trong thông số kỹ thuật hợp đồng) × Quy mô hợp đồng × Khối lượng (lô)

Tính toán:

2,11 USD × 10 hợp đồng × 2,5 lô = 52,75 USD

Nếu vị thế mua của khách hàng vẫn mở khi bắt đầu phiên giao dịch vào ngày 15/03/2019, tài khoản giao dịch của họ sẽ được ghi có số tiền điều chỉnh cổ tức là 52,75 USD, trong khi nếu khách hàng có vị thế bán có giá trị tương đương mở khi bắt đầu phiên giao dịch vào ngày 15/03/2019, số tiền điều chỉnh cổ tức là 52,75 USD sẽ được khấu trừ vào tài khoản giao dịch của khách hàng.

Bạn có thể kiểm tra số tiền điều chỉnh cổ tức được công bố đối với CFD trên chỉ số cụ thể trong thông số kỹ thuật hợp đồng.

Chú ý!

  • Số tiền điều chỉnh cổ tức không do Alpari quyết định. Nó phụ thuộc vào thông số mà các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi ấn định. Do đó, điều chỉnh cổ tức được công bố trên mọi tài sản là tạm thời, và có thể được sửa đổi theo các thay đổi do nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi đưa ra.
  • Trong một số trường hợp, Alpari được luật của quốc gia của công ty phát hành hoặc công ty kiểm soát yêu cầu giữ lại thuế trên điều chỉnh cổ tức. Trong các trường hợp đó, điều chỉnh cổ tức sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của khách hàng chỉ sau khi số tiền thuế đã được khấu trừ. Số tiền thuế không được giữ lại trong trường hợp số tiền điều chỉnh cổ tức được khấu trừ từ tài khoản giao dịch của khách hàng.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.