Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Khi nào tài khoản ảo của tôi sẽ hết hạn?

Không giới hạn thời gian tồn tại của các tài khoản demo. Tài khoản loại này sẽ được coi là đang hoạt động nếu bạn đăng nhập vào phần mềm giao dịch, tức là truy cập hoặc kết nối lại tài khoản với máy chủ ít nhất 1 lần trong 10 ngày. Các thông tin đóng và mở lệnh được truyền tới máy chủ sẽ không được tính.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên