Khi nào tài khoản demo của tôi sẽ hết hạn?

Không giới hạn thời gian tồn tại của các tài khoản demo. Tài khoản loại này sẽ được coi là đang hoạt động nếu bạn đăng nhập vào phần mềm giao dịch, tức là truy cập hoặc kết nối lại tài khoản với máy chủ ít nhất 1 lần trong 10 ngày. Các thông tin đóng và mở lệnh được truyền tới máy chủ sẽ không được tính.

 

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.