Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để thay đổi đơn vị tiền tệ trên tài khoản đã được mở?

Bạn không thể thay đổi đơn vị tiền tệ. Bạn có thể mở tài khoản mới, chọn tiền tệ cần thiết khi thực hiện đăng ký. Sau đó, bạn có thể chuyển tiền từ tài khoản đã mở trước đó sang tài khoản mới có đơn vị tiền tệ khác.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên