Làm thế nào để tính lợi nhuận hoặc thua lỗ theo lệnh?

Lợi nhuận / thua lỗ được tính theo công thức sau:

 • Quyền Chọn Mua (Buy): Profit/Loss = (Contract × ClosePrice) - (Contract × OpenPrice).
 • Quyền Chọn Bán (Sell): Profit/Loss = (Contract × OpenPrice) - (Contract × ClosePrice).
  • Profit/Loss: giá trị lợi nhuận/thua lỗ theo đồng tiền định giá.
  • Contract: giá trị của hợp đồng theo đồng tiền cơ sở.
  • ClosePrice: tỷ giá tại thời điểm đóng lệnh.
  • OpenPrice: tỷ giá tại thời điểm mở lệnh.

Ví dụ: Tính giá trị lợi nhuận / thua lỗ đối với quyền chọn Bán (Sell) theo cặp tiền tệ EURGBP trên tài khoản USD.

Dữ liệu:

 • Contract: 0,19 lô.
 • Công cụ giao dịch: EURGBP.
 • EURGBP OpenPrice: 0,6983.
 • EURGBP ClosePrice: 0,6883 (0,6983 - 0,6883 = 0,0100 = 100 pip).
 • Contract (EUR): 19.000 EUR.
 • Tỷ giá GBPUSD: 2,0256 (sử dụng để quy đổi giá trị lợi nhuận / thua lỗ ra USD).

Tính toán:

 1. Profit/Loss = (19.000 × 0,6983) - (19.000 × 0,6883) = 13267,7 – 13077,7 = 190 GBP.
 2. Quy đổi lợi nhuận / thua lỗ sang USD. Nếu USD trên cặp tiền tệ cần để quy đổi nằm ở vị trí đầu tiên, mức lợi nhuận / thua lỗ cần phải chia cho tỷ giá. Ngược lại - nhân: Profit/Loss = 190 GBP × 2,0256 = 384,86 USD.

Như vậy, lợi nhuận thu được sẽ là 384,86 USD.

Tương tự như vậy, bạn có thể tính toán lợi nhuận / thua lỗ cho kim loại giao ngay và các cặp tiền tệ khác trên thị trường Forex.

Lãi và lỗ trên công cụ SPX500 được tính như sau:

 • Đối với vị thế Mua: Profit/Loss = (ClosePrice – OpenPrice) × Lots × 100;
 • Đối với vị thế Bán: Profit/Loss = (OpenPrice – ClosePrice) × Lots × 100.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.