Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để tính lợi nhuận hoặc thua lỗ theo lệnh?

Lợi nhuận / thua lỗ được tính theo công thức sau:

 • Quyền Chọn Mua (Buy): Profit/Loss = (Contract × ClosePrice) - (Contract × OpenPrice).
 • Quyền Chọn Bán (Sell): Profit/Loss = (Contract × OpenPrice) - (Contract × ClosePrice).
  • Profit/Loss: giá trị lợi nhuận/thua lỗ theo đồng tiền định giá.
  • Contract: giá trị của hợp đồng theo đồng tiền cơ sở.
  • ClosePrice: tỷ giá tại thời điểm đóng lệnh.
  • OpenPrice: tỷ giá tại thời điểm mở lệnh.
Ví Dụ: Tính giá trị lợi nhuận / thua lỗ đối với quyền chọn Bán (Sell) theo cặp tiền tệ EURGBP trên tài khoản USD.

Dữ liệu:

 • Contract: 0,19 lô.
 • Công Cụ Giao Dịch: EURGBP.
 • EURGBP OpenPrice: 0,6983.
 • EURGBP ClosePrice: 0,6883 (0,6983 - 0,6883 = 0,0100 = 100 pip).
 • Contract (EUR): 19.000 EUR.
 • Tỷ giá GBPUSD: 2,0256 (sử dụng để quy đổi giá trị lợi nhuận / thua lỗ ra USD).

Tính toán:

 1. Profit/Loss = (19.000 × 0,6983) - (19.000 × 0,6883) = 13267,7 – 13077,7 = 190 GBP.
 2. Quy đổi lợi nhuận / thua lỗ sang USD. Nếu USD trên cặp tiền tệ cần để quy đổi nằm ở vị trí đầu tiên, mức lợi nhuận / thua lỗ cần phải chia cho tỷ giá. Ngược lại - nhân: Profit/Loss = 190 GBP × 2,0256 = 384,86 USD.

Như vậy, lợi nhuận thu được sẽ là 384,86 USD.

Tương tự như vậy, bạn có thể tính toán lợi nhuận / thua lỗ cho kim loại giao ngay và các cặp tiền tệ khác trên thị trường Forex.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên