Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Phí hoa hồng trên các tài khoản pro.ecn.mt4 và ecn.mt5 được tính như thế nào?

Phí hoa hồng (USD) được tính theo công thức:

Phí hoa hồng = (Contract Size × Tỷ giá đồng tiền cơ sở so với USD / 1.000.000) × 16 USD × 2.

Dữ liệu:

  • Công cụ giao dịch: EURUSD.
  • Khối lượng giao dịch: 1 lô.
  • Contract Size: 100.000 EUR.
  • Tỷ giá EURUSD khi mở lệnh: 1,33470.

Tính toán:

Phí hoa hồng = (100.000 × 1,33470 / 1.000.000) × 16 USD × 2 = 4,27 USD.

Lưu ý:

  • Đối với tài khoản pro.ecn.mt4, phí hoa hồng sẽ tính gấp đôi vào thời điểm mở lệnh - tính cho cả mở và đóng lệnh.
  • Đối với tài khoản ecn.mt5, phí hoa hồng sẽ được khấu trừ trên số dư tài khoản giao dịch và sẽ được tính riêng khi đóng và mở lệnh.
  • Nếu tiền tệ tài khoản là EUR hoặc GLD, phí hoa hồng sẽ được chuyển đổi sang USD dựa theo báo giá hiện tại trên phần mềm giao dịch MetaTrader.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên