• Giao dịch Forex
 • Đầu tư
 • Chương trình tri ân khách hàng
 • Ưu đãi và các cuộc thi
 • Phân tích
 • Nên bắt đầu từ đâu
 • Về chúng tôi

Phí hoa hồng trên các tài khoản pro.ecn.mt4 và ecn.mt5 được tính như thế nào?

Phí hoa hồng (USD) được tính theo công thức:

Phí hoa hồng = (Contract Size × Tỷ giá đồng tiền cơ sở so với USD / 1.000.000) × 16 USD × 2.

Dữ liệu:

 • Công cụ giao dịch: EURUSD.
 • Khối lượng giao dịch: 1 lô.
 • Contract Size: 100.000 EUR.
 • Tỷ giá EURUSD khi mở lệnh: 1,33470.

Tính toán:

Phí hoa hồng = (100.000 × 1,33470 / 1.000.000) × 16 USD × 2 = 4,27 USD.

Lưu ý:

 • Đối với tài khoản pro.ecn.mt4, phí hoa hồng sẽ tính gấp đôi vào thời điểm mở lệnh - tính cho cả mở và đóng lệnh.
 • Đối với tài khoản ecn.mt5, phí hoa hồng sẽ được khấu trừ trên số dư tài khoản giao dịch và sẽ được tính riêng khi đóng và mở lệnh.
 • Giá trị 16 USD được tính toán dựa trên giá trị danh nghĩa của một vị thế tương đương với 1.000.000 USD. Đối với các công cụ CFD trong tiền điện tử, phí hoa hồng tương tự bằng 0,01% khối lượng giao dịch bằng đồng tiền yết giá.
 • Nếu tiền tệ tài khoản là EUR, phí hoa hồng sẽ được chuyển đổi sang USD dựa theo báo giá hiện tại trên phần mềm giao dịch MetaTrader.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.