• Giao dịch Forex
 • Đầu tư
 • Chương trình tri ân khách hàng
 • Ưu đãi và các cuộc thi
 • Phân tích
 • Nên bắt đầu từ đâu
 • Về chúng tôi

Làm thế nào để tính mức ký quỹ với đòn bẩy biến động dựa trên tổng giá trị danh nghĩa của các vị thế mở?

Chúng ta hãy cùng xem xét cách thức hoạt động:

 1. Trước tiên, chúng ta sẽ mở Vị thế số 1: Mua vào 5 lô cặp tỷ giá GBPUSD ở mức giá 1.27422.
 • Giá trị danh nghĩa của vị thế này là 637.110 USD (5 × 100.000 × 1.27422 = 637.110). Vì giá trị danh nghĩa này nhỏ hơn 700.000 USD, nên đòn bẩy 1:1000 sẽ được áp dụng.
 • Ký quỹ Được yêu cầu: 637.100 / 1.000 = 637.11 USD
 1. Tiếp theo, chúng ta sẽ mở Vị thế số 2: Mua vào 15 lô cặp tỷ giá EURUSD ở mức giá 1.11479.

Giá trị danh nghĩa của vị thế này là 1.672185 USD (15 × 100.000 × 1.11479 = 1.672.185).

Tổng Giá trị Danh nghĩa của Vị thế số 1 và số 2:

 • 637.110 (cho Vị thế số 1) + 1.672.185 (cho Vị thế số 2) = 2.309.295 USD
 • Tổng giá trị danh nghĩa của các vị thế này lớn hơn 2.000.000 USD, nhưng thấp hơn 7.000.000 USD. Đòn bẩy 1:1000 sẽ được áp dụng cho 700.000 USD đầu tiên; đòn bẩy 1:500 cho 1.300.00 USD tiếp theo; đòn bẩy 1:200 cho phần còn lại.
 • Ký quỹ Được yêu cầu: 700.000 / 1.000 + 1.300.00 / 500 + 309.295 / 200 = 4.846,48 USD
 1. Tiếp theo, chúng ta sẽ mở Vị thế số 3: Mua vào 40 lô cặp tỷ giá GBPUSD ở mức giá 1.27440.

Giá trị danh nghĩa của vị thế này là 5.097.600 USD (40 × 100.000 × 1.27440 = 5.097.600).

Tổng Giá trị Danh nghĩa của Vị thế số 1, số 2 và số 3:

 • 637.110 (cho Vị thế số 1) + 1.672.185 (cho Vị thế số 2) + 5.097.600 (cho Vị thế số 3) = 7.406.895 USD
 • Lúc này tổng giá trị danh nghĩa của các vị thế này lớn hơn 7.000.000 USD, nhưng thấp hơn 15.000.000 USD. Đòn bẩy 1:1000 sẽ được áp dụng cho 700.000 USD đầu tiên; đòn bẩy 1:500 cho 1.300.000.00 USD tiếp theo; đòn bẩy 1:200 cho 5.000.000 USD tiếp theo; đòn bẩy 1:100 cho phần còn lại.
 • Ký quỹ Được yêu cầu: 700.000 / 1.000 + 1.300.000 / 500 + 5.000.000 / 200 + 406.895 / 100 = 32.368,95 USD
 1. Tiếp theo, chúng ta sẽ mở Vị thế số 4: Mua vào 70 lô cặp tỷ giá EURUSD ở mức giá 1.11514.

Giá trị danh nghĩa của vị thế này là 7.805.980 USD (70 × 100.000 × 1.11514 = 7.805.980).

Tổng Giá trị Danh nghĩa của Vị thế số 1, số 2, số 3 và số 4:

 • 637.110 (cho Vị thế số 1) + 1.672.185 (cho Vị thế số 2) + 5.097.600 (cho Vị thế số 3) + 7.805.980 (cho Vị thế số 4) = 15.212.875 USD
 • Lúc này tổng giá trị danh nghĩa của các vị thế này lớn hơn 15.000.000 USD. Đòn bẩy 1:1000 sẽ được áp dụng cho 700.000 USD đầu tiên; đòn bẩy 1:500 cho 1.300.000.00 USD tiếp theo; đòn bẩy 1:200 cho 5.000.000 USD tiếp theo; đòn bẩy 1:100 cho 8.000.000 USD tiếp theo; đòn bẩy 1:25 cho phần còn lại.
 • Ký quỹ Được yêu cầu: 700.000 / 1.000 + 1.300.000 / 500 + 5.000.000 / 200 + 8.000.000 / 100 + 212.875 / 25 = 116.815 USD
 1. Tiếp theo, chúng tôi sẽ đóng Vị thế số 2: Mua vào 15 lô cặp tỷ giá EURUSD ở mức giá 1.11479.

Giá trị danh nghĩa của vị thế này là 1.672.185 USD.

Tổng Giá trị Danh nghĩa của các Vị thế còn lại (số 1, số 3, và số 4):

 • 637.110 (cho Vị thế số 1) + 5.097.600 (cho Vị thế số 3) + 7.805.980 (cho Vị thế số 4) = 13.540.690 USD
 • Sau khi Vị thế số 2 được đóng, giá trị danh nghĩa của các vị thế mở còn lại giảm xuống còn 13.540.690 USD. Vì giá trị danh nghĩa lúc này nhỏ hơn 15.000.000 USD, nên đòn bẩy 1:25 sẽ không được áp dụng nữa. Với việc giảm giá trị danh nghĩa, số tiền ký quỹ được yêu cầu cũng sẽ thấp hơn.
 • Ký quỹ Được yêu cầu: 700.000 / 1.000 + 1.300.000 / 500 +5.000.000 / 200 + 6.540.690 / 100 = 93.706,90 USD

Chú ý:

Phạm vi giá trị danh nghĩa tại các mức đòn bẩy khác nhau được áp dụng khác nhau tùy theo nhóm công cụ (Cặp tỷ giá FX Chính, Cặp tỷ giá FX Phụ, Cặp tỷ giá FX Yếu, FX RUB, Kim loại Giao ngay, và FX Đặc biệt). Yêu cầu riêng cũng có thể được áp dụng cho các công cụ cụ thể. Giá trị danh nghĩa của các vị thế mở trên tài khoản của bạn được tính riêng cho mỗi nhóm công cụ giao dịch. Việc mở hoặc đóng vị thế trên công cụ trong một nhóm sẽ không ảnh hưởng đến số lượng đòn bẩy áp dụng cho các vị thế trong các nhóm công cụ khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm về đòn bẩy được cung cấp cho nhóm công cụ khác nhau trên trang "Yêu cầu Ký quỹ".

Nếu các vị thế được mở, đóng, hoặc sửa đổi, hoặc nếu có bất kỳ hoạt động phi giao dịch nào trên các tài khoản standard.mt4, standard.mt5, pamm.standard.mt4 hoặc pamm.standard.mt5 trong giờ trước khi phiên giao dịch đóng cửa vào ngày thứ Sáu, đòn bẩy trên tất cả vị thế mở và vị thế mới trên các cặp tỷ giá và kim loại sẽ được đặt ở mức 1:100 cho phần còn lại của phiên giao dịch (ngoại trừ các vị thế áp dụng đòn bẩy 1:1-1:100). Trước khi phiên giao dịch tiếp theo mở cửa, đòn bẩy trên các vị thế này sẽ được đặt lại dựa trên khối lượng giao dịch, hoặc do bạn đặt trong myAlpari.

Đòn bẩy cố định là 1: 500 được đặt cho tài khoản nano.mt4, có thể khác nhau nếu các vị thế được mở, đóng, hoặc sửa đổi, hoặc nếu có bất kỳ hoạt động phi giao dịch nào trong giờ trước khi phiên giao dịch đóng cửa vào ngày thứ Sáu, mà trong trường hợp đó, đòn bẩy trên tất cả các vị thế mở và vị thế mới trên các cặp tiền tệ và kim loại sẽ được đặt ở mức 1:100 cho phần còn lại của phiên giao dịch (ngoại trừ các vị thế áp dụng đòn bẩy 1:1-1:100).

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.