Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để tính mức ký quỹ với đòn bẩy biến động dựa trên tổng giá trị danh nghĩa của các vị thế mở?

Ví dụ về đòn bẩy biến động:

 1. 1 Mở lệnh #1: Mua 30 lô GBPUSD 1,4584.
  • Giá trị danh nghĩa: 30 × 100.000 × 1,4584 = 4.375.200 USD. Giá trị này nhỏ hơn 5.000.000 USD, vì vậy đòn bẩy 1:1000 sẽ áp dụng đối với 5.000.000 USD đầu tiên.
  • Ký quỹ bắt buộc: 4.375.200 / 1.000 = 4.375,2 USD
 2. 2

  Mở lệnh #2: Mua 25 lô EURUSD 1,3175.

  Giá trị danh nghĩa: 25 × 100.000 × 1,3175 = 3.293.750.

  Tổng giá trị danh nghĩa theo lệnh #1 và #2:

  • 4.375.200 (cho lệnh #1) + 3.293.750 (cho lệnh #2) = 7.668.950 USD.
  • Tổng giá trị danh nghĩa các lệnh mở nằm trong khoảng 5.000.000 USD và 12.000.000 USD. Điều này nghĩa là đối với 5.000.000 USD đầu tiên sử dụng đòn bẩy 1:1000, 2.000.000 tiếp theo sử dụng đòn bẩy 1:500, và phần còn lại của lệnh - 1:200.
  • Ký quỹ bắt buộc: 5.000.000 / 1.000 + 2.000.000 / 500 + 668.950 / 200 = 12.344,8 USD.
 3. 3

  Mở lệnh #3: Mua 32 lô GBPUSD 1,4590.

  Giá trị danh nghĩa đạt: 32 × 100.000 × 1,4590 = 4.668.800.

  Tổng giá trị danh nghĩa theo lệnh #1, #2 và #3:

  • 4.375.200 (cho lệnh #1) + 3.293.750 (cho lệnh #2) + 4.668.800 (cho lệnh #3) = 12.337.750 USD.
  • Tổng giá trị danh nghĩa các lệnh mở nằm trong khoảng 12.000.000 USD15.000.000 USD. Điều này nghĩa là đối với 5.000.000 USD đầu tiên sử dụng đòn bẩy 1:1000, 2.000.000 tiếp theo sử dụng đòn bẩy 1:500, 5.000.000 tiếp theo đòn bẩy sẽ là 1:200, phần còn lại sử dụng đòn bẩy 1:100.
  • Ký quỹ bắt buộc: 5.000 000 / 1.000 + 2.000.000 / 500 + 5.000.000 / 200 + 337.750 / 100 = 37.377,5 USD.
 4. 4

  Mở lệnh #4: Mua 36 lô GBPUSD 1,3164.

  Giá trị danh nghĩa = 36 × 100.000 × 1,3164 = 4.739.040.

  Tổng giá trị danh nghĩa theo bốn lệnh trên là:

  • 4.375.200 (cho lệnh #1) + 3.293.750 (cho lệnh #2) + 4.668.800 (cho lệnh #3) + 4.739.040 (cho lệnh #4) = 17.076.790 USD
  • Tổng giá trị danh nghĩa các lệnh mở lớn hơn 15.000.000 USD. Điều này nghĩa là đối với 5.000.000 USD đầu tiên sử dụng đòn bẩy 1:1000, 2.000.000 tiếp theo sử dụng đòn bẩy 1:500, 5.000.000 tiếp theo đòn bẩy sẽ là 1:200, 3.000.000 tiếp theo sử dụng đòn bẩy 1:100 và phần còn lại sử dụng đòn bẩy 1:25.
  • Ký quỹ bắt buộc: 5.000.000 / 1.000 + 2.000.000 / 500 + 5.000.000 / 200 + 3.000.000 / 100 + 2.076.790 / 25 = = 147.071,6 USD.
 5. 5

  Đóng lệnh #2: Mua 25 lô EURUSD 1,3175.

  Giá trị danh nghĩa đạt 3.293.750 USD.

  Với việc đóng lệnh #2, tổng giá trị danh nghĩa của 3 lệnh còn lại là:

  • 4.375.200 (cho lệnh #1) +4.668.800 (cho lệnh #3) + 4.739.040 (cho lệnh #4) = 13.783.040 USD.
  • Trong trường hợp này kết quả của việc đóng lệnh #2, tổng giá trị danh nghĩa giảm dẫn đến giảm mức ký quỹ bắt buộc.
  • Ký quỹ bắt buộc: 5.000.000 / 1.000 + 2.000.000 / 500 + 5.000.000 / 200 + 1.783.040 / 100 = 51.830,4 USD.

Lưu ý:

Đối với mỗi nhóm công cụ (Cặp Tiền FX Chính (Majors), Cặp Tiền FX Phụ (Minors), Cặp Tiền FX Chéo (Exotics), FX RUB, Kim Loại Giao Ngay) có các mức ký quỹ bắt buộc riêng. Đòn bẩy của mỗi nhóm có những thay đổi riêng. Thông tin chi tiết bạn có thể tìm thấy tại trang "Ký quỹ bắt buộc".

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên