Thời gian nào được hiển thị trong MetaTrader?

Thời gian trong nền tảng giao dịch MetaTrader là thời gian tại Đông Âu (EET) tương đương với GMT+3 vào mùa hè. Vào mùa đông, EET tương đương với GMT+2. Tại Châu Âu (EET), việc chuyển đổi sang giờ mùa hè được thực hiện vào ngày chủ nhật cuối cùng của Tháng 3 (+ 1 tiếng) và di chuyển ngược lại vào ngày chủ nhật cuối cùng của Tháng 10 (- 1 tiếng).

Giờ mùa đông (giờ chuẩn)

     

GMT: 0

EET: +2

Giờ mùa hè

     

GMT: 0

EET: +3

   

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.