Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Thời gian nào được hiển thị trong MetaTrader?

Thời gian trong phần mềm giao dịch MetaTrader là thời gian tại Đông Âu (EET) tương đương với GMT+3 vào mùa hè. Vào mùa đông, EET tương đương với GMT+2. Tại Châu Âu (EET), việc chuyển đổi sang giờ mùa hè được thực hiện vào ngày chủ nhật cuối cùng của Tháng 3 (+ 1 tiếng) và di chuyển ngược lại vào ngày chủ nhật cuối cùng của Tháng 10 (- 1 tiếng).

Giờ mùa hè
GMT: 0
EET: +3
Giờ mùa đông (giờ chuẩn)
GMT: 0
EET: +2

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Nền tảng giao dịch":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên