Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Lệnh cắt lỗ dưới (Trailing Stop) là gì? Lệnh có được kích hoạt khi tôi tắt máy tính không?

Trailing Stop là thuật toán điều khiển lệnh Stop Loss và hoạt động theo sơ đồ sau:

  • Nếu lợi nhuận quyền chọn mở chưa vượt mức Trailing Stop sẽ không có thay đổi gì.
  • Chỉ khi lợi nhuận đối với quyền chọn mở vượt mức Trailing Stop, gửi ra ngoài máy chủ và đặt một lệnh Dừng lỗ (Stop Loss) từ mức giá hiện tại (điểm hòa vốn).
  • Mỗi khi giá vượt quá mức lợi nhuận X từ lệnh Stop Loss hiện tại, quyền chọn sẽ được gửi ra ngoài máy chủ để thay đổi mức Stop Loss lên mức X pip (mức Trailing Stop của bạn) so với mức giá hiện tại.
Đang tải...
Dữ liệu không thể hiển thị.

Lưu ý:

Lệnh "Trailing Stop" hoạt động trên phần mềm giao dịch của khách hàng trong khi lệnh Stop Loss và Take Profit đều được điều khiển bởi máy chủ. Theo đó, lệnh "Trailing Stop" sẽ chỉ có hiệu lực khi MetaTrader đang chạy và kết nối với internet. Một khi bạn đóng MetaTrader, lệnh Trailing Stop sẽ ngừng hoạt động nhưng lệnh Stop Loss vẫn sẽ hoạt động nếu bạn đã đặt trước đó.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Nền tảng giao dịch":

Quay lên trên