Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Tại sao tôi luôn thấy tin nhắn "Trade context is busy" khi đang cố gắng đặt lệnh trên MetaTrader 4 / MetaTrader 5?

Tin nhắn "Trade context is busy" hiện lên khi bạn không thể thực hiện lệnh thành công (ví dụ, khi khách hàng gửi lệnh thứ hai trong lúc lệnh đầu tiên chưa được thực hiện), có thể xảy ra do tạm thời mất kết nối với máy chủ giao dịch. Trong trường hợp này, yêu cầu sẽ được thực hiện theo thứ tự lệnh của toàn bộ khách hàng trên phần mềm giao dịch và trong lúc thực hiện một lệnh nào đó sẽ hiện ra dòng tin nhắn này.

Để khắc phục điều này, bạn chỉ cần khởi động lại phần mềm giao dịch.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Nền tảng giao dịch":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên