Làm thế nào để kích hoạt chức năng gửi tin nhắn từ MetaTrader vào thư điện tử?

Để tin nhắn từ nền tảng giao dịch tự động gửi đến thư điện tử, cần phải thiết lập đúng cài đặt trên nền tảng giao dịch cũng như tại thư điện tử.

  1. Trên nền tảng giao dịch, hãy vào “Công cụ” – “Tùy chọn” – “Thư điện tử”.

Để có thể bắt đầu thiết lập, cần phải tích vào ô “Enable email notifications”.

  • Máy chủ SMTP – địa chỉ máy chủ SMTP và cổng. Máy chủ này được sử dụng để gửi tin nhắn. Địa chỉ này phải có dạng [địa chỉ internet của máy chủ] : [số cổng]. Ví dụ, smtp.gmail.com:25, tại đó smtp.gmail.com – địa chỉ máy chủ, còn 25 – số cổng.
  • Đăng nhập SMTP – tên đăng nhập vào máy chủ của thư điện tử. Thông thường chính là thư điện tử. Ví dụ: [email protected].
  • Mật khẩu SMTP – mật khẩu đăng nhập (mật khẩu để truy cập vào thư điện tử).
  • Từ – địa chỉ thư điện tử sẽ gửi tin nhắn. Tại ô này cần phải điền tên và địa chỉ thư điện tử tại máy chủ đó, giao thức SMTP sẽ sử dụng. Như thường lệ, tên sẽ trùng với phần đầu tiên của thư điện tử, nhưng cũng có thể để trống. Ví dụ: your_name, [email protected].
  • Gửi – địa chỉ thư điện tử sẽ gửi tin nhắn. Một phần của thư điện tử “Tên của bạn” có thể để trống. Trong bất kỳ trường hợp nào, ô “Gửi” có thể để bất kỳ thư điện tử nào. Ví dụ: any_name, [email protected].

Lưu ý: Tại ô “Từ” và “Gửi” cần phải điền một địa chỉ thư điện tử. Một vài thư điện tử được viết với dấu cách (không bắt buộc) sẽ không được chấp nhận.

Nút “Kiểm tra” sẽ có tác dụng gửi thư điện tử mẫu với thiết lập bên trên để có thể kiểm tra lại. Trong trường hợp gửi thành công, cần phải nhấn nút “OK” để chấp nhận thiết lập. Trong trường hợp kiểm tra không thành công, cần phải kiểm tra lại toàn bộ thiết lập, khởi động lại nền tảng và thử gửi tin nhấn kiểm tra một lần nữa.

2. Thư điện tử. Tại thử điện tử, cần phải thiết lập cho phép kết nối tới thư điện tử của khách hàng. Hướng dẫn chi tiết về cách thiết lập có thểm xem tại FAQ về thư điện tử mà bạn đã sử dụng.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.