Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Các chức năng trên nền tảng giao dịch Fix-ContractsTrader có được giữ nguyên tại ứng dụng di động không?

Có, ứng dụng di động Alpari Fix-Contracts giữ nguyên tất cả chức năng của phiên bản web nền tảng giao dịch Fix-ContractsTrader. Bên cạnh việc thực hiện giao dịch, ứng dụng cho phép mở các tài khoản mới, nạp tiền và rút tiền.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Nền tảng giao dịch":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên