Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Tôi nên làm gì nếu quên mật khẩu đăng nhập vào tài khoản ảo?

Mật khẩu từ tài khoản ảo được gửi vào thư điện tử mà bạn đã dùng để đăng ký và gửi vào hòm thư bên trong MetaTrader ("Terminal - "Hộp thư").

Nếu cần thiết bạn cần phải khôi phục mật khẩu trong myAlpari tại mục "Tài khoản giao dịch" - "Tổng quan tài khoản". Xin lưu ý rằng chỉ những tài khoản đã kích hoạt mới khôi phục được mật khẩu.

Nếu tài khoản ảo chưa được kích hoạt, bạn có thể mở tài khoản mới tại mục "Mở tài khoản".

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Nền tảng giao dịch":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên