Tôi nên làm gì nếu quên mật khẩu đăng nhập vào tài khoản demo?

Mật khẩu từ tài khoản ảo được gửi vào thư điện tử mà bạn đã dùng để đăng ký và gửi vào hòm thư bên trong MetaTrader ("Terminal - "Hộp thư").

Nếu cần thiết bạn cần phải khôi phục mật khẩu trong myAlpari tại mục "Tài khoản giao dịch" - "Tổng quan tài khoản". Xin lưu ý rằng chỉ những tài khoản đã kích hoạt mới khôi phục được mật khẩu.

Nếu tài khoản ảo chưa được kích hoạt, bạn có thể mở tài khoản mới tại mục "Mở tài khoản".

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.