Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Làm thế nào để tải về lịch sử báo giá trong MetaTrader 4?

Để tải về lịch sử báo giá từ phần mềm giao dịch, bạn cần phải:

  • Tăng số lượng tối đa của các thanh trong thiết lập tại MetaTrader 4 từ các tính toán rằng một ngày lịch sử bao gồm 1,440 thanh phút ("Công cụ" / "Tùy chọn" / "Biểu đồ" / "Hiển thị nhiều nhất số...").
  • Vào trong "Trung tâm dữ liệu" tại MetaTrader 4: "Dịch vụ" / "Trung tâm dữ liệu". Trên phần mềm giao dịch MetaTrader 5 báo giá được tải lên tự động.
  • Lựa chọn khung thời gian của công cụ cần thiết (ấn chuột 2 lần, ví dụ vào EURUSD / 1 phút và chọn "Tải về".

MetaTrader sẽ nhập lịch sử của báo giá cho công cụ lựa chọn và hiển thị thông tin này cho tất cả các khung thời gian.

Đang tải...
Dữ liệu không thể hiển thị.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Nền tảng giao dịch":

Quay lên trên