Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để tự thay đổi phần trăm lợi nhuận (Profit Percentage) hoặc mức chỉ trả (Sell Payout) tại Fix-ContractsTrader?

Điều này là không thể. Bạn có thể chọn loại Fix-Contracts phù hợp trên nền tảng giao dịch Fix-ContractsTrader.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Nền tảng giao dịch":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên