Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Tại sao tôi bị mất hết thông tin giao dịch trên phần mềm giao dịch?

Hãy thử click chuột phải vào "Lịch sử tài khoản" tại cửa sổ "Terminal" và chọn "Tất cả".

Đang tải...
Dữ liệu không thể hiển thị.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Nền tảng giao dịch":

Quay lên trên