Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Nền tảng giao dịch

MetaTrader 4 và MetaTrader 5

 1. Địa chỉ IP cho tài khoản ảo, thật và tài khoản cuộc thi là gì?
 2. Tôi có thể thay đổi mật khẩu của MetaTrader 4 / MetaTrader 5 ở đâu?
 3. Làm để nào để tôi theo dấu một địa chỉ IP?
 4. Tại sao tôi thấy "No Connection" khi đang cố kết nối MetaTrader 4 / MetaTrader 5?
 5. Phải làm thế nào nếu tôi thấy tin nhắn "Invalid account" trong MetaTrader 4 / MetaTrader 5?
 6. Tại sao tôi luôn thấy tin nhắn "Trade context is busy" khi đang cố gắng đặt lệnh trên MetaTrader?
 7. Thời gian nào được hiển thị trong MetaTrader?
 8. Lệnh cắt lỗ dưới (Trailing Stop) là gì? Lệnh có được kích hoạt khi tôi tắt máy tính không?
 9. Tôi nên làm gì nếu quên mật khẩu đăng nhập vào tài khoản ảo?
 10. Những người mới cần phải biết các thuật ngữ và khái niệm cơ bản nào trên báo cáo giao dịch MT4?
 11. Những người mới cần phải biết các thuật ngữ và khái niệm cơ bản nào trên báo cáo giao dịch MT5?
 12. Vì sao khi cố gắng tạo hoặc thay đổi lệnh trong MetaTrader 4 / MetaTrader 5 lại có tin nhắn "Không thể giao dịch" hoặc "Thị trường đóng cửa"?
 13. Tại sao tôi không thể tìm thấy các công cụ giao dịch chính trong cửa sổ "Market Watch"?
 14. Làm thế nào để tải về lịch sử báo giá trong MetaTrader?
 15. Tại sao tôi bị mất hết thông tin giao dịch trên nền tảng giao dịch?
 16. Tại sao một thanh/nến không xuất hiện trên biểu đồ của tôi?
 17. Làm sao để cài đặt MetaTrader trên Mac OS?
 18. Tại sao lệnh đóng tự động khi tôi mở vị thế khóa trên một công cụ tại MT5?
 19. Làm cách nào để kết nối VPS Hosting trong MetaTrader?

Fix-ContractsTrader

 1. Làm thế nào để thiết lập số tiền đầu tư trong Fix-ContractsTrader?
 2. Làm thế nào để tự thay đổi phần trăm lợi nhuận (Profit Percentage) hoặc mức chỉ trả (Sell Payout) tại Fix-ContractsTrader?
 3. Nền tảng giao dịch Fix-ContractsTrader hoạt động vào thời gian nào?
 4. Các chức năng trên nền tảng giao dịch Fix-ContractsTrader có được giữ nguyên tại ứng dụng di động không?
Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên