Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Có thể bán sớm sản phẩm cấu trúc không?

Có thể. Để làm được điều này hãy vào myAlpari và chuyển sang mục "Đầu tư của tôi vào sản phẩm cấu trúc" – “Hoạt động”, di chuyển con trỏ đến sản phẩm cấu trúc cần thiết và nhấn vào biểu tượng bánh răng xuất hiện bên trái màn hình. Khi đó sẽ xuất hiện lệnh “Bán”. Hãy đọc kỹ quy định bán sớm sản phẩm.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên