Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Vì sao yêu cầu mua sản phẩm cấu trúc có thể bị từ chối?

Yêu cầu có thể bị từ chối nếu điều kiện thị trường hoặc báo giá của quyền chọn thay đổi quá nhiều kể từ khi yêu cầu được gửi đi đến lúc được xử lý. Trong trường hợp này có thể xảy ra tình huống khi công ty quản lý không thể cung cấp sản phẩm cấu trúc theo thông số được thiết lập. Khi đó, như thường lệ, chuyên gia của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn và đề nghị các phương án để xử lý yêu cầu và tạo sản phẩm cấu trúc.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên