Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Đáo hạn sản phẩm là gì?

Thời gian đáo hạn – là ngày sản phẩm cấu trúc hết hạn. Vào ngày đáo hạn sẽ diễn ra quá trình thống kê tự động kết quả đầu tư. Trong vòng 1-3 ngày làm việc, tiền sẽ được chuyển về tài khoản của nhà đầu tư.

Tính toán kết quả tài chính cho sản phẩm cấu trúc, đối với tài sản cơ sở là cặp tiền tệ, vàng hoặc bạc sẽ xảy ra vào thời điểm đáo hạn sản phẩm vào lúc 10:00 (theo giờ New York). Khi thực hiện tính toán sẽ lấy giá trung bình của tài sản cơ sở giữa giá Mua (Bid) và giá Bán (Ask).

Tính toán kết quả tài chính cho sản phẩm cấu trúc với các tài sản cơ sở khác sẽ diễn ra trong ngày đáo hạn phù hợp với đặc điểm của hợp đồng quyền chọn nằm trong sản phẩm. Để nhận được thông tin bổ sung theo từng tài sản cơ sở bạn có thể liên lạc với bộ phận hỗ trợ khách hàng về sản phẩm đầu tư.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên