Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Điều gì sẽ xảy ra nếu giá sản phẩm lúc đầu chạm vào mức đề ra và sau đó giảm xuống dưới mức giá ban đầu của tài sản cơ sở?

Trong trường hợp này khách hàng sẽ nhận được thu nhập tối đa.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên