Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Xu hướng di chuyển giá là gì?

Là xu hướng di chuyển giá (tăng hoặc giảm) của tài sản cơ sở được nhà đầu tư mong đợi.

Ví dụ 1. Sản phẩm chạm.

Nhà đầu tư mua sản phẩm cấu trúc với các thông số sau:

 • Loại sản phẩm: chạm.
 • Mức bảo vệ vốn: 95%.
 • Thời hạn sản phẩm: 60 ngày.
 • Tài sản cơ sở: EURUSD.
 • Biên giới giá: 1.32.
 • Thu nhập tiền năng: 132.6%.
 • Số tiền đầu tư: 1,500 USD.

Có 2 khả năng có thể xảy ra:

 1. 1

  Tích cực:

  Giá cặp tiền EURUSD trong 60 ngày chạm mức 1.32 (không quan trọng, giá có thể chạm hoặc cao hơn mức đó vào thời điểm đáo hạn sản phẩm).

  Khách hàng nhận được 132.6% một năm từ số tiền đầu tư.

 2. 2

  Tiêu cực:

  Giá cặp tiền tệ EURUSD trong vòng 60 ngày chưa bao giờ chạm 1.32

  Khách hàng nhận 95% từ số tiền đầu tư.

Ví dụ 2. Sản phẩm không giới hạn lợi nhuận.

Nhà đầu tư mua sản phẩm cấu trúc không giới hạn lợi nhuận với các thông số sau:

 • Loại: không giới hạn lợi nhuận.
 • Mức bảo vệ vốn: 95%.
 • Thời hạn sản phẩm: 180 ngày.
 • Tài sản cơ bản: vàng giao ngay (giá mua vào: 1,600 USD).
 • Xu hướng di chuyển giá: tăng.
 • Số tiền đầu tư: 3,400 USD.
 • Hệ số tham gia: 1.41.

Nhà đầu tư cho rằng trong vòng 180 ngày giá vàng sẽ tăng.

Có 2 khả năng có thể xảy ra:

 1. 1

  Tích cực:

  Trong vòng 180 ngày giá vàng tăng từ 1,600 đến 1,800 USD 1 ounce. Giá tài sản cơ sở là (1,800 / 1,600 - 1) × 100% = 12.5%. Nhà đầu tư nhận được khoản tiền: 12.62% (95% + 12.5% × 1.41 = 112.62%) hoặc 3,829.08 USD. Con số này tương đương với 25.59% một năm.

 2. 2

  Tiêu cực:

  Khi giá vàng giảm, khách hàng nhận được vào cuối thời hạn 95% từ khoản tiền đầu tư - 3.230 USD.

Ví dụ 3. Sản phẩm giới hạn lợi nhuận.

Nhà đầu tư mua sản phẩm cấu trúc với các thông số sau:

 • Loại sản phẩm: giới hạn lợi nhuận.
 • Mức bảo vệ vốn: 100%.
 • Thời hạn sản phẩm: 90 ngày.
 • Tài sản cơ sở: EURUSD (giá mua vào: 1.2277).
 • Xu hướng di chuyển giá: giảm.
 • Ngưỡng giá: 1.15.
 • Hệ số tham gia: 1.05.
 • Số tiền đầu tư: 3,850 USD.

Có 2 khả năng có thể xảy ra:

 1. 1

  Tích cực:

  Giá EURUSD trong vòng 90 ngày giảm xuống 1.05 (thấp hơn mức đã thiết lập) và nhà đầu tư kiếm được 37.24% một năm. Khi giá đạt 1.15, khách hàng đã có thể nhận được thu nhập tối đa kể cả khi giá có giảm xuống thấp hơn nữa.
  Với việc giá tài sản cơ sở nằm giữa 1.2277 và 1.15, hệ số tham gia đạt 1.05.

 2. 2

  Tiêu cực:

  Giá EURUSD tăng trong 90 ngày. Nhà đầu tư nhận được 100% từ khoản đầu tư ban đầu, tức là 3,850 USD.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên