Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Lợi tức tạm thời là gì?

Nếu dự đoán của khách hàng đúng và giá của tài sản cơ sở di chuyển đúng với hướng nhà đầu tư đã chọn nhưng không chạm mức đề ra, khách hàng sẽ nhận được khoản tiền bổ sung bên trên mức bảo vệ vốn. Số tiền này gọi là lợi tức tạm thời.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên