Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Mức bảo vệ vốn và hệ số tham gia có liên hệ gì với nhau?

Mức bảo vệ vốn càng thấp thì số vốn mà nhà đầu tư mạo hiểu càng lớn, tức là hệ số tham gia càng cao. Và ngược lại, nếu mức bảo vệ vốn càng cao, hệ số tham gia càng thấp.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên