Làm thế nào để rút tiền từ một Danh Mục PAMM?

Để rút tiền từ Danh Mục PAMM, bạn cần phải:

  • Đăng nhập vào myAlpari.
  • Vào phần "Đầu tư của tôi vào Danh Mục PAMM".
  • Nhấn vào nút "Rút tiền".

Nhà đầu tư có thể rút một phần số tiền đầu tư hoặc đóng tài khoản danh mục đầu tư. Yêu cầu rút tiền sẽ được duyệt vào thời điểm rollover gần nhất, diễn ra ít nhất 1 lần mỗi ngày. Thời gian dự kiến duyệt yêu cầu được quy định tại mục thời gian thực hiện yêu cầu trên trang giám sát Danh Mục PAMM.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.