Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để rút tiền từ một Danh Mục PAMM?

Để rút tiền từ Danh Mục PAMM, bạn cần phải:

  • Đăng nhập vào myAlpari.
  • Vào phần "Đầu tư của tôi vào Danh Mục PAMM".
  • Nhấn vào nút "Rút tiền".

Nhà đầu tư có thể rút một phần số tiền đầu tư hoặc đóng tài khoản danh mục đầu tư. Yêu cầu rút tiền sẽ được duyệt vào thời điểm rollover gần nhất, diễn ra ít nhất 1 lần mỗi ngày. Thời gian dự kiến duyệt yêu cầu được quy định tại mục thời gian thực hiện yêu cầu trên trang giám sát Danh Mục PAMM.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên