Tài sản tự do Danh Mục PAMM để làm gì?

Tài sản tự do Danh Mục PAMM là tài sản danh mục không đầu tư vào bất kỳ Tài khoản PAMM nằm trong Danh Mục. Nó có thể được sử dụng để đầu tư vào Tài khoản PAMM hoặc rút ra tài khoản tạm thời.

Tài sản tự do xuất hiện khi thực hiện nạp tiền vào Danh Mục PAMM từ tài khoản tạm thời. Tài sản rút từ Tài khoản PAMM nằm trong Danh Mục PAMM cũng là tài sản tự do.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.