Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Tài sản tự do Danh Mục PAMM để làm gì?

Tài sản tự do Danh Mục PAMM là tài sản danh mục không đầu tư vào bất kỳ Tài khoản PAMM nằm trong Danh Mục. Nó có thể được sử dụng để đầu tư vào Tài khoản PAMM hoặc rút ra tài khoản tạm thời.

Tài sản tự do xuất hiện khi thực hiện nạp tiền vào Danh Mục PAMM từ tài khoản tạm thời. Tài sản rút từ Tài khoản PAMM nằm trong Danh Mục PAMM cũng là tài sản tự do.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên