Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Có gì khác biệt giữa một Danh Mục PAMM công khai và không công khai?

Khi tạo Danh Mục PAMM, nhà quản lý cần lựa chọn sẽ công khai hoặc không công khai Danh Mục PAMM. Theo mặc định sẽ được tạo công khai. Không thể thay đổi trạng thái công khai Danh Mục PAMM sau khi đã tạo.

Danh Mục PAMM công khai sẽ xuất hiện trên danh sách Danh Mục PAMM trên trang chủ. Đối với Danh Mục loại này, sẽ có một mục riêng được tạo trên diễn đàn của công ty, tại đó nhà quản lý danh mục có thể trao đổi với nhà đầu tư. Để mở Danh Mục PAMM công khai, bạn cần phải đăng ký vào diễn đàn của công ty. Đây là phương pháp kêu gọi đầu tư hiệu quả.

Danh Mục PAMM không công khai sẽ không được hiện trên danh sách Danh Mục PAMM, tại diễn đàn sẽ không có mục thông tin riêng. Bạn có thể thử nghiệm hoạt động của dịch vụ, cải thiện chiến lược đầu tư và sau đó chọn những nhà đầu tư mà bạn muốn làm việc tiếp.

Nhà đầu tư Danh Mục PAMM không công khai vẫn có thể sử dụng dịch vụ và chức năng giống như những tài khoản công khai.

Lưu ý:

  • Khi công khai Danh Mục PAMM lần đầu, nhà quản lý cần phải nghĩ ra biệt danh trên diễn đàn và sẽ là biệt danh cho tài khoản myAlpari đó.
  • Khi công khai những Danh Mục PAMM tiếp theo, biệt danh đã tạo trên Danh Mục PAMM đầu tiên sẽ tự động được sử dụng trên diễn đàn.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên