Lợi nhuận danh mục phụ thuộc vào đâu nếu như tiền tệ Tài khoản PAMM khác với tiền tệ Danh Mục PAMM?

Trong trường hợp nếu như tiền tệ Tài khoản PAMM khác với Danh Mục PAMM, lợi nhuận danh mục không chỉ phụ thuộc vào lợi nhuận Tài khoản PAMM nằm trong danh mục đó mà còn vào tỷ giá ngoại tệ.

Ví dụ 1. Tính toán lợi nhuận danh mục bằng USD, bao gồm các tài khoản EUR.

Dữ liệu:

Tiền tệ Danh Mục PAMM - USD.

Tiền tệ Tài khoản PAMM - EUR.

Tính toán:

Lợi nhuận danh mục được tính dựa theo sự thay đổi của USD.

Tài sản danh mục = Tài sản Tài khoản PAMM EUR + Tài sản Tài khoản PAMM USD × Tỷ giá EUR/USD.

Lợi nhuận danh mục sẽ tính dựa trên sự thay đổi của tài sản bằng USD.

Tài sản danh mục = Tài sản Tài khoản PAMM EUR + Tài sản Tài khoản PAMM USD × Tỷ giá EUR/USD.

Dựa theo công thức này, EUR càng cao, số tiền quy đổi ra USD càng lớn. Tương tự như vậy, lợi nhuận danh mục sẽ tăng.

Ngược lại, nếu EUR càng giảm, tài sản danh mục giảm theo.

Khi đầu tư vào Tài khoản PAMM có tiền tệ khác với tiền tệ trong danh mục sẽ diễn ra quá trình chuyển đổi ngoại tệ.

Chuyển đổi ngoại tệ cũng liên quan đến phí hoa hồng spread (chênh lệch giá) (sự khác biệt giữa tỷ giá mua và bán ngoại tệ).

Ví dụ 2. Tính toán lợi nhuận danh mục kèm chuyển đổi ngoại tệ.

Dữ liệu:

Tỷ giá EUR/USD tại thời điểm tạo danh mục - 1,1 / 1,2.

Số tiền nạp vào danh mục - 1.000 USD.

Tài khoản nằm trong danh mục:

  • Tài khoản PAMM USD với số tiền 500 USD.
  • Tài khoản PAMM EUR với số tiền 416,16 EUR được mua với tỷ giá 1 EUR = 1,2 USD.

Để tính toán lợi nhuận danh mục, bạn cần phải chuyển đổi tài khoản ra cùng một ngoại tệ.

Bởi vì giá bán 1 EUR = 1,1 USD.

Tài sản Danh Mục PAMM = 500 USD + (416,16 EUR x 1,1 USD / EUR) = 957,77 USD.

Từ ví dụ trên chúng ta có thể thấy rằng, dựa trên kết quả đầu tư vào tài khoản có tiền tệ là euro, danh mục đã bị thua lỗ do quá trình chuyển đổi ngoại tệ.

Lợi nhuận danh mục sẽ không chỉ liên quan tới lợi nhuận Tài khoản PAMM mà còn cả tỷ giá như trong ví dụ 1.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.