Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Số dư không thể rút của một Danh Mục PAMM là gì?

Số dư không thể rút của Danh Mục PAMM là tài sản riêng của nhà quản lý khi đầu tư vào danh mục của mình. Điều này nhằm đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư.

Số dư không thể rút bằng số tiền tối thiểu để tạo danh mục.

Lưu ý:

Chỉ có thể rút số tiền này bằng cách thanh lý Danh Mục PAMM.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên