Số dư không thể rút của một Danh Mục PAMM là gì?

Số dư không thể rút của Danh Mục PAMM là vốn cá nhân của nhà quản lý khi đầu tư vào danh mục của mình. Điều này nhằm đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư.

Số dư không thể rút bằng số tiền tối thiểu để tạo danh mục.

Lưu ý!

Chỉ có thể rút số tiền này bằng cách thanh lý Danh Mục PAMM.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.