Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để đầu tư thêm tiền vào một Danh Mục PAMM?

Nhà đầu tư có thể đầu tư thêm vào Danh Mục PAMM. Để làm được điều này, cần phải:

  • Đăng nhập vào myAlpari.
  • Vào phần "Đầu tư của tôi vào Danh Mục PAMM".
  • Nhấn vào đường dẫn "Nạp tiền".
  • Điền vào mẫu để thực hiện chuyển tiền.

Yêu cầu đầu tư sẽ được duyệt vào thời điểm rollover gần nhất, diễn ra ít nhất 1 lần mỗi ngày. Thời gian xử lý yêu cầu được quy định tại kế hoạch xử lý yêu cầu trên trang giám sát Danh Mục.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên